domingo, 30 de noviembre de 2014

COMUNIDADES DE MONTES: NON HAI CON QUEN FALAR.

Tal como anunciamos na MARCHA REIVINDICATIVA: NON MÁIS BÁGOAS o pasado domingo en Compostela, esta Asociación ven de participar nunha xuntanza na que pretendiamos atopar solucións ós gravísimos problemas que nos estamos a atopar nos nosos montes. 

Para vos manter ó tanto copiamos a continuación a nota de prensa que enviamos esta tarde ós medios con obxecto de dita xuntanza:

A Asociación Ciclistas Galegos (ASCIGA) asistíu o pasado sábado á xuntanza celebrada nas dependencias da Secretaría Xeral para o Deporte no Edificio das Federacións en Vigo á cal fomos convocados pola Asociación Galega de BTT xunto con representantes de Comunidades de Montes, Federación de Caza, Asociación da Liga de Moto de Campo, Federación Galega de Orientación e o Axente Forestal da zona de Vigo, coa moderación e mediación de Daniel Benavides, Xefe de Servizo da Propia Secretaría en Pontevedra.

Asistiamos a dita xuntanza coa esperanza de poder comezar a buscar solucións a un problema que está a ter consecuencias gravísimas posto que xa causou unha lesión medular gravísima a un afeccionado ó BTT. O resultado, por contra, foi totalmente desesperanzador i esta Asociación ven de comunicar que se "levanta da mesa" e abandoa o proxecto polos motivos seguintes:


En primeiro lugar cremos que pola orientación que se lle está a dar á iniciativa o único ente con capacidade para representar ó colectivo ciclista é a Federación Galega de Ciclismo. A mediación da Secretaría Xeral para o Deporte e a participación de presidentes doutras federacións así nolo fai ver a todas luces.

Por outra banda as conclusións que sacamos da reunión mantida este sábado son tremendamente decepcionantes:

  - Fumos O ÚNICO COLECTIVO CAPAZ DE FACER AUTOCRÍTICA con exemplos concretos e asumindo responsabilidades. Feito de especial relevancia cando somos o único COLECTIVO QUE ESTÁ A SUFRIR VIOLÉNCIA (xunto cos afeccionados ó motociclismo).

  - Non percibimos nin a máis MINIMA VONTADE DE DIÁLOGO. A proposta desta Asociación de poñer en coñecemento dos representantes dos outros colectivos as demandas do colectivo propio para tratar de correxir conductas e traballar en positivo entre todos foi rexeitada de plano polos representantes das Comunidades así como polo mesmo mediador, o señor Benavides.

  - Resulta tremendamente indignante a intención da Presidenta da Comunidade de Montes de Valladares de se presentaren como vítimas dun suposto "linchamento mediático" e pedindo diálogo. Diálogo que primeiro rexeitan opoñéndose á nosa proposta e remitíndonos a que acudamos ás súas asambleas, e despois reclaman para sí sen contido. Non se trata dun "enfermo que se lles colou" (expresión da propia Presidenta), o problema ten unha magnitude moito maior, se se tratase dun único individuo perigoso os nosos montes non estarían hoxe sementados de trampas mortais como se estivesemos en Saigón en plena Guerra do Vietnam.
Agrava esta postura da Presidenta o feito de que nin o comuneiro nin os tres operarios imputados por un delito de lesións graves fosen sancionados nin apartados de ningún xeio e continúen a exercer as súas funcións e a traballar no monte en man común con total normalidade.

  - O cumio do despropósito foi ter que escoitar ó Axente Forestal de Vigo, Ezequiel Fernandez, POÑENDO EN DÚBIDA O INFORME POLICIAL sobre o atentado contra Diego no Monte Alba. "Eso está por ver" foron as súas palabras concretas cando citamos a parte de dito documento onde se afirma que a pedra foi colocada "de xeito malintencionado".
 
 A conclusión da xuntanza foi a de organizar unha "mesa de traballo" co fin de elaborar un "código de boa praxe" no uso recreativo dos montes en man común, que pretende limitar dito uso (que nunca tivo limitación) e no que nin o colectivo motociclista nin o ciclista, principais afectados, estarán representados.
Queremos salientar que se está a "vender" ós comuneiros nas asambleas o TEMOR FALAZ E TENDENCIOSO de que se a algún ciclista lle pasa algo no monte ós comuneiros "lles cae un paquete", intención que se trasluciu xa no debate e que puidemos confirmar máis tarde con algún comuneiro. Neste punto a nosa Asociación quere remarcar que a responsabilidade dos comuneiros segundo o noso dereito é unha responsabilidade por culpa, o que se traduce de xeito sinxelo no exemplo de Diego: a comunidade de montes poderá ser condeada porque un comuneiro colocou unha pedra "de xeito malintencionado" para lesionar ó ciclista, e nunca porque o ciclista sufra unha caída de xeito fortuíto.

En definitiva, nos viñemos coa sensación de que se pretende "elaborar un falso consenso" para limitar o aceso recreativo ós montes en man común mediante a elaboración dun "código de boa praxe" no que non estará representado o colectivo ciclista nin o motociclista. O que nos leva á reflexión final: para qué queremos un "código de boa praxe" se non somos quen de respectar o Código Penal?


Todo isto non quere dicir que nos deamos por vencidos. Seguiremos loitando porque montar en bici en Galicia non sexa un deporte de risco!domingo, 23 de noviembre de 2014

AGARRA O MANILLAR DA TÚA SEGURIDADE!


E, por fin, hoxe celebrouse a tan agardada marcha reivindicativa NON MAIS BÁGOAS!. E a pesares das  adversas circunstancias meteorolóxicas non podemos máis que cualificar o seu resultado como ÉXITO ROTUNDO. Éxito porque nin o adverso do tempo vos puido parar; éxito porque amosamos que se nos unimos non só somos máis fortes; éxito porque, todos xuntos e co apoio dos que non puideron estar, fixémonos ver e escoitar; éxito porque despois de moitos días de intenso traballo co acto de hoxe demos un pequeno gran paso en prol da nosa seguridade e, por extensión, do noso dereito á vida. NON MÁIS BÁGOAS foi o noso berro e hoxe. 

E grazas a vós, os ecos dese berro chegaron ós oídos de moita xente que, posiblemente, mañá se tomará uns segundos antes de adiantar de xeito imprudente a un ciclista. Xente que se fixo un pouco máis consciente de que as trampas no monte  non son unha broma. Se logramos simplemente iso, todo o de hoxe terá merecido a pena, abofé.

Como vos recalcamos no acto de hoxe, un dos obxectivos cos que naceu a ASCIGA é a seguridade dos ciclistas nas estradas.

Temos a triste honra de ter as peores cifras de ciclistas falecidos nas estradas de toda Europa, a pesares de non ser o estado no que máis uso se fai deste medio de transporte. Unha media de 70 vidas anuais (cifra que xa superamos este ano) non é un dato que poida deixar ó marxe unha Asociación como a nosa. De modo que pronto nos puxemos a traballar.

Dende un primeiro momento nos negamos a pensar que a administración, principalmente a DXT, fose impermeable a un problema tan grave como o que hoxe nos ocupa e fixese oídos xordos. A todas luces non é así. De modo que como vos adiantamos no acto final da Marcha NON MÁIS BÁGOAS, imos derivar o peso e a responsabilidade de mellorar estas cifras sobre os principais interesados: os ciclistas.

A ninguén lle importa máis ese 1,5m e ninguén coñece mellor ca vos o que acontece a diario nas estradas. Os propios axentes da Garda Civil de Tráfico recoñecen que pouco poden facer ante infraccións que nunca se cometen ante os seus ollos. Pero as consecuencias ben as coñecemos todos.

Por aí guiámo-la nosa iniciativa. Centos de quilómetros, traballo de campo, investigación xurídica, normativa e comparada, que deu os seus froitos nunha idea. Idea que gracias á inestimable colaboración da Federación Galega de Ciclismo demos en presentar á Dirección Xeral de Tráfico co fin de atar até o derradeiro cabo antes de facela pública. E para iso imos a empregar todos os medios que a Lei pon nas nosas máns.


A idea non é outra que a de que cada un de vos sexa gardián da seguridade de todos. Seremos os vixías do cumprimento das normas de circulación que nos afectan. Cada vez que o condutor dun vehículo a motor te increpa, te saca da vía, non che cede o paso ou non respecta ese 1,5m… en fin, cada vez que xoga coa túa vida e o asumes como normal te estás a converter no seu cómplice. Non dubides que mañá o volverá a facer, e pasado, ata que algún de nós dea cos osos no chan. Só así poderemos facer efectivas as normas sancionadoras e o seu fin de prevención xeral para que o temor a ser multado exerza o seu cometido. Trátase, recalcamos, de falarlle co único linguaxe que os conductores imprudentes entenden: “200 euros de multa e catro puntos do carnet”.

“E qué lle vou facer?” É ben sinxelo: MATRÍCULA, VÍA, DATA E HORA. Son os datos que a DXT precisa para abrir un procedemento contra ese condutor e notificarlle que ten sido denunciado por unha infracción grave do Regulamento Xeral de Circulación. Con todo o que iso conleva.

O Regulamento Sancionador en Materia de Tráfico contempla esta posibilidade da denuncia voluntaria que podedes efectuar perante unha patrulla, nun cuartel da Garda Civil de Tráfico, nunha Oficina da DXT ou mesmo de xeito telemático na súa web.


"REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. 


Artículo 7 Requisitos de las denuncias de carácter voluntario por hechos de circulación
a) La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más próximos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía del lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expediente.
b) Se harán constar en la denuncia los datos y circunstancias que se consignan en el artículo 5 del presente Reglamento (“la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante”).
c) Si la denuncia se presentase ante los agentes de vigilancia del tráfico, se formalizará por ellos el reglamentario boletín de denuncia, en el que se hará constar, además de los requisitos consignados en el apartado anterior, si personalmente comprobó o no la infracción denunciada, así como el nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo el boletín a la Jefatura de Tráfico o Alcaldía competente para su tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al denunciado si fuere posible."

Son varios, e ambiciosos, os obxectivos desta iniciativa:
  •    Denunciar de xeito efectivo condutas temerarias que nos custan vidas cada semana.

  •   Concienciar ós restantes condutores nun ámbito no que, até o de agora, semellan sentirse impunes xogando con vidas alleas.

  •    Dar á DXT unha ferramenta útil para coñecer a fondo un problema grave e do que non están realmente ó tanto, en parte, pola nosa culpa.


A mensaxe é clara e sinxela: cada vez que xoguen coa túa vida DENUNCIA, PORQUE A TÚA SEGURIDADE ESTÁ NAS TÚAS MANS.

viernes, 21 de noviembre de 2014

Presentación NON MÁIS BÁGOAS. Comunicado oficial.LA MARCHA REIVINDICATIVA “NON MÁIS BÁGOAS”, RODARÁ ESTE DOMINGO POR LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS

La MARCHA REIVINDICATIVA “NON MÁIS BÁGOAS”, con la que se pretende buscar una solución a las salvajadas que se están cometiendo en los montes contra los ciclistas, fue presentada esta mañana en el Hotel Congreso de Santiago de Compostela en un acto moderado por Terio Carrera y en el que participaron además de los representantes de ASCIGA, la concejal  de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, María José Corral y personalidades del mundo del Deporte


La Asociación de Ciclistas Galegos (ASCIGA) presentó esta mañana en el Hotel Congreso de Santiago de Compostela la MARCHA REIVINDICATIVA “NON MÁIS BÁGOAS”, que se celebrará este domingo día 23 a las 11:30 horas desde el Campus Sur hasta la Alameda compostelana, donde se dará lectura a un manifiesto.
 El presidente de la Asociación, Juan Torrado hizo referencia a las trampas que se están colocando en los montes gallegos contra los ciclistas y que provocan numerosos y graves accidentes y lesiones entre este colectivo. Manifestó que ASCIGA pretende anunciar el próximo domingo en Compostela los trabajos que ya se están desarrollando de cara a buscar soluciones a las "salvajadas que se están cometiendo en nuestros montes".
En su intervención, Juan Torrado se refirió a la campaña de Seguridad Vial, de la que, sin entrar en detalles, señaló que se trata de una iniciativa "novedosa,  y esperamos que efectiva" y que será presentada también este domingo al finalizar la MARCHA.


El acto fue moderado por el periodista Terio Carrera y en él  participaron, además de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, una nutrida representación del mundo del deporte, como Gustavo César Veloso, Ganador Volta a Portugal 2014; Óscar González, Campeón España CRI sub 23; Pablo Rodriguez, 6º en la Copa del Mundo MTB y Campeón de España sub 23; Lucía Vázquez, Campeona Open Cofidís 2013 y Fernando Vázquez, entrenador de fútbol.


Cada uno de los participantes mostró sus impresiones tanto sobre el comportamiento de los conductores en la carretera, como sobre las trampas en los montes. Así, Pablo Rodríguez señaló "Cando vía eses vídeos e fotos de cables e trampas pola rede non pensaba que mos ía poder atopar na miña terra... ata que os atopei”. Por su parte, el ganador de la  Volta a Portugal 2014, Cesar Veloso manifestó "O preocupante é o que me acontece a min, que xavexo determinados comportamentosó volante como normais". Los asistentes coincidieron en resaltar la importancia de la educación desde la infancia para evitar comportamientos inadecuados en la carretera.


Todos los participantes en el acto de esta mañana hicieron un llamamiento a la participación no solo de todos los aficionados al ciclismo, sino de la ciudadanía en general, en la MARCHA REIVINDICATIVA“NON MÁIS BÁGOAS”

jueves, 20 de noviembre de 2014

MARCHA REIVINDICATIVA 'NON MÁIS BÁGOAS!'

Esixir respecto. Así de sinxelo!


23 de novembro de 2014 ás 11:30 no Campus Sur.

As rúas da nosa capital teñen que ser un clamor contra a violencia e as barbaridades que estamos a sufrir a diario.
Precisamos da participación de todos, NON PODE FALTAR NINGUÉN, porque a causa ben o vale.

A saída está prevista para as 11:30 e se están a organizar grupos para acudir a Compostela en bici dende distintos puntos, a fin de non perder un día de bici e aprobeitar a visita ó Apóstolo para adestrar ou facer unha boa ruta; xa sexa por estrada ou por algunha das variantes do Camiño.

Xa na cidade, a marcha partirá dos xardíns do Campus sur, onde hai amplas zonas de aparcadoiro, e fará un percorrido aproximado de 7 Km até a Praza do Obradoiro onde leremos un comunicado presentando unha novidosa Campaña de Seguridade Viaria e anunciando os traballos que se están a levar a cabo para poñer punto final ás trampas nos nosos montes.

Alí vos agardamos. Nin que dicir ten que todo o traballo depende agora de vós. Temos unha grande esperanza en poder cambiar as cousas, pero dependemos de vós: NON PODE FALTAR NINGUÉN!

Unha aperta a todos!

#NONMAISBAGOASCOMPOSTELA
#DIEGOSOMOSTODOS

miércoles, 8 de octubre de 2014

"La Vuelta" en € (Capítulo I)

Vimos de disfrutar dun dos maiores espectáculos ciclistas do mundo na nosa terra. Non hai dúbida de que todos os afeccionados, e os que non o sexan, quedamos encantados vendo a loita das figuras máis importantes do mundo do ciclismo nas nosas estradas. A moitos, incluso, nos pasaron pola porta.

Para a historia quedará a vitoria de Contador en Pandozarco, o bravo ataque de Purito ou o "pau de Froome".


Non obstante a ninguén se lle escapa que o esforzo económico que as distintas administracións teñen que soportar para contar co paso de La Vuelta polos nosos Concellos ten que ser importante. Críticas a este gasto chegan dende fora do mundo do deporte e do ciclismo: aqueles que opinan que poida haber outras prioridades a día de hoxe; e mesmo dende dentro: os que opinan que ese diñeiro non é máis que o pago da débeda que o Goberno de Feijoó ten co ciclismo galego pola extinción do Equipo Xacobeo.

Evitando entrar en valoracións máis profundas, e dentro dos nosos limitados medios, imos tentar de arroxar un pouco de luz sobre este tema e facernos unha idea de cánto nos custa ós galegos o paso de La Vuelta.

Unha das primeiras cousas que nos chama a atención é que, dende o día mesmo da presentación das etapas con saída e chegada no noso territorio, que tivo lugar no Gaiás, escoitamos falar ó Director do evento, Javier Guillén, dun suposto "retorno económico" do gasto que hoxe nos ocupa. Este termo técnico trata de facer referencia a todos os beneficios que supostamente ten o paso do evento polos nosos concellos en euros.

Como exemplo: a Deputación da Coruña estimou que o paso da proba deportiva pola súa capital deixaría un total de 360.000€. Todos comprendemos como o veciño do Ézaro que ten unha taberna ó pé da subida ó mirador poida ter visto sensiblemente incrementadas as súas vendas de café ós fins de semana dende o día que Purito se coroou alí no 2012. Pero diso a falar de 360.000 € sen dar máis datos nin publicar o estudo do que supostamente se extrae ese dato hai uns cantos pasos. Se pode dicir que hai unha importante falla de transparencia que impide constrastar ditos datos coa realidade. E até aí pode chegar a análise.

Pola outra banda, a dos gastos, e tamén cunha importante falla de transparencia, imos tendo coñecemento de parte das cifras que manexa o evento.

Así as cousas, e a día de hoxe podemos ter unha idea do custe que etapa CRI de Compostela "El final del Camino" supuxo para as arcas da Xunta.

O pasado catro de Agosto se publicaba un primeiro contrato con obxecto: PROMOCIÓN DO TURISMO DE GALICIA A TRAVÉS DA ETAPA 21ª SANTIAGO DE COMPOSTELA-SANTIAGO DE COMPOSTELA (CIR), DA VOLTA CICLISTA A ESPAÑA, por un total de 289.256,20 € sen IVE. 

Esta cantidade viuse incrementada finalmente nun total de 55.000 € sen IVE nun contrato complementario.

Isto deixa unha cantidade final despois de impostos de: 416.550 €. Unha cantidade considerable nunha etapa de 10 Km polas rúas da nosa capital.

"E até aí podemos ler".

Nada máis polo de agora, aparte de aclarar, por unha banda, que esta cifra corresponde únicamente ó gasto da Xunta na Promoción do turismo a través da CRI de Compostela e, por outra, reiterar o noso compormiso de continuar compartindo convosco os datos que teñamos sobre o gasto de Deputacións e Concellos tanto nesta como nas restantes etapas que tiveron lugar en Galicia.

Poida que algún día cheguemos a saber cánto custou traer La Vuelta a Galicia.

martes, 15 de julio de 2014

A TORPEZA DE MOVISTAR
Dende que o 13 de Decembro coñecemos a macabra e cobarde manobra de Movistar Team para se desfacer de Álex Marque de xeito fraudulento unha soa idea, un só temor e unha soa preocupación ocupa a mente da ASCIGA.


Esta Asociación pretende abandeirar unha afección de categoría, que é a que formades todos vós, arrexuntando forzas para lograr obxectivos comúns e que o potencial do ciclismo galego se volva reflectir en éxitos ó igual que fixo no pasado a pesar de calquera impedimento.Eusebio Unzué
Carlos Arribas


Pero esta afección se ten que enfrontar a retos importantes e conseguilo mantendo boa cara (e boa imaxe) non é tarefa doada. O pasado domingo 13 de xullo tiñamos un reto importante, unha primeira etapa de montaña, que conseguimos superar sen ceder un só metro respecto ós nosos “rivais”. Houbo ducias de ataques que falaban de boicot, de gamberrismo e de provocación a Movistar e todos tiveron a súa resposta tan contundente como cívica. Xunto coa Plataforma de Apoio a Álex Marque nos sentimos orgullosos de que nos deixásedes ser parte dun equipo con tanta clase. Bravo por vos!


Días de traballo, teléfonos votando fume e dores de cabeza tiveron o seu cumprido premio  nunha xornada que foi, como queriamos, unha festa da bici na que ninguén puido esquecer a inxustiza que sofre Álex Marque. Deste xeito viamos cumprido un obxectivo crucial para nos: poder canalizar o xenreira e o malestar da afección, que sabemos que son inmensos, nunha iniciativa chea de simbolismo e civismo a partes iguais.


Poida que todo o esforzo marche pola borda despois de comprobar como a “alongada sombra” de Telefónica de España SA foi quen de ensombrecer o exemplo que todos destes en Compostela nas páxinas de cada xornal. 70 persoas fronte a 500 é unha cifra o suficientemente significativa como para merecer atención. Sabémolo nós, sabédelo vós e sábeno os redactores dos principais xornais da nosa terra. Pero só eles saben as presións que recibiron para non se facer eco das nosas notas de prensa nin do que alí realmente aconteceu. Vendo a galería fotográfica que publica El Correo Gallego na súa edición dixital é difícil de comprender que non se faga alusión ningunha á mancha amarela que circulou tras do Pelotón Movistar. Tampouco reflicte o acontecido o insulso “Hubo muestras de solidaridad con Álex Marque al inicio de la marcha” de La Voz de Galicia.

Resulta significativo que no propio álbum que colgou Movistar na súa web non fosen quen de camuflar por completo a nosa presenza:


 
Nolo poñen costa arriba. Como diciamos ó principio desta publicación na nosa axenda hai unha data marcada con vermello: o xoves 11 de septembro. Ese día a etapa de La Vuelta parte de A Estrada, fogar do noso bravo Campión. Tratar de agochar o acontecido en Compostela non fará máis que avivar o lume do que alí se vaia a cocer. É por isto que a enorme torpeza de Movistar Team, Movistar, Telefónica, etc… nos pon outro duro repeito no noso camiño, e a un ritmo altísimo que non sabemos se seremos quen de aguantar, pero como calquera que ame este deporte: APRETAREMOS ATE QUE O TÍO DO MAZO NOS VEÑA VISITAR.Todo pola afección galega, porque o merecedes!

miércoles, 9 de julio de 2014

COMUNICADO MARCHA MOVISTARO vindeiro domingo, día 13 de xullo, terá lugar en Compostela un acto promovido e organizado por Movistar Team no que, como xa saberedes, estades convidados a participar mostrando o voso Apoio a Álex Marque lucindo camisetas amarelas.


Se trata dunha marcha que se inclúe na iniciativa Pelotón Movistar e que o equipo navarro e o seu patrocinador filial da compañía Telefónica de España SA está a levar a cabo en catro cidades do noso país: Gijón, Córdoba, Castellón e Santiago de Compostela.Chegaron xa ós nosos oídos varios rumores que falan de “boicot”, de rebentar a marcha ou de ataque a Movistar e que, como Presidente da ASCIGA, tratarei de esclarecer en apenas catro puntos:


1.- Carácter pacífico. Non é máis que unha reiteración de cantas manifestacións públicas sobre a iniciativa teñen feito tanto os convocantes como a propia ASCIGA: como amantes deste deporte i en atención ós principios que fixan os estatutos desta Asociación condenaremos sempre calquera iniciativa ou acto que pretenda opoñerse calquera campaña que promova o ciclismo, como o é a iniciativa do conxunto navarro.

Entre os propios colaboradores da iniciativa en Apoio a Álex Marque hai xente que está a prestar axuda ós organizadores da Marcha Pelotón Movistar. Sirva como exemplo. Apoiar a Álex Marque non ten por qué chocar coa promoción do ciclismo, é máis, resulta macabro que se poida chegar a esa conclusión. 
Xa temos posto en coñecemento de todos o problema que pode xurdir coas camisetas posto que, unha vez realizada a convocatoria e analizando cada detalle, nos percatamos que os organizadores contratados por Movistar Team obrigan a asistir á Marcha lucindo a camiseta de Movistar que eles mesmos regalan ós participantes. Así volo fixemos saber a todos dende ASCIGA e dende a Plataforma de Apoio a Álex Marque, do mesmo xeito que llo comunicamos á Policía Local de Santiago para que o tivesen en conta, sobre todo a efectos da regulación do tráfico e o efecto que a opción de deixarnos fora da marcha poida supoñer a esta parte da súa xurisdicción.


2.- En canto ós motivos que nos moven a promover esta iniciativa, deberían estar xa claros: dunha parte está, tal como reza o lema, apoiar ó Campión estradense ante a tremenda inxustiza que está a sufrir; motivo ó cal a ASCIGA suma o seu compromiso co ciclismo. Esta Asociación estaría lonxe de loitar polos seus obxectivos se permitise que un equipo como o que patrocina Movistar prostituíse impunemente o noso deporte como pretende facer neste caso.


3.- Por qué Movistar? O contrato de Marque non é con Movistar (falamos do de ciclista profesional, ignoramos con quén ten contratado o teléfono) se non cunha sociedade mercantil radicada en Navarra. Nin a ASCIGA, nin a afección galega ignoramos a diferenza entre equipo – sociedade – patrocinador. Cómo imos ignoralo? Ó fin e ó cabo aínda lembramos que a cabeza de Ezequiel Mosquera serviu para afastar a este patrocinador da plataforma do Xacobeo. Aquela “fantástica” manobra política aínda queima hoxe nas nosas cunetas.


4.- Como conclusión, nin que dicir ten, que o desexo da Plataforma Apoio a Álex Marque ó igual que o da ASCIGA é que a Marcha sexa un enorme éxito, que Compostela sexa o vindeiro domingo unha festa da bici da que todos poidamos gozar. Pero como as palabras as leva o vento isto non quedará nun desexo, e con tal fin a nosa Asociación solicitou a pasada semana autorización para a instalación dun posto de información a escasos metros da zona de saída da Marcha, co fin de termos un punto de referencia ó cal acudir e dende onde organizarnos do mellor xeito para non entorpecer o transcurso da Marcha.

É de supoñer que os rumores que se están a ciscar sexan froito da desinformación e da temeraria ignorancia, e agardamos que este exercicio de responsabilidade sirva, dende xá, para frear temores infundados. Se de algo nos sentimos orgullosos é de que a afección galega é dunha talla extraordinaria e na ASIGA nos está a custar un traballo inmenso estar á vosa altura.


Sen outro particular, convidarvos a todos (de azul ou de amarelo) a pasar polo noso posto que estará instalado na Avenida das Burgas (diante do Instituto Xelmirez I) para mostrar ó noso Campión que non estará só nesta dura etapa e, se o desexades, plasmar os vosos desexos no libro de firmas que poñeremos á vosa disposición e que lle faremos chegar ó rematar a xornada.

FORZA MARQUE!


Juan Torrado.
Presidente ASCIGA.